PlayStation Experience
PS4

PlayStation Experience 2017: Πάνω από 100 παιχνίδια στην έκθεση!